Gjeldende regler

Gjeldende regler

Utstillingen på den norske siden av grensen følger Norsk Kennel Klubs utstillingsregler. Bruker din hund noen form for medisin, opererer Norsk Kennel Klub med utstillingskarantene for en lang rekke medisiner. Norsk Kennel Klubs Antidopingregelverk redegjør for dette.

Utstillingen på den svenske siden av grensen følger Svenska Kennelklubbens utstillingsregler.

På utstillingene kan det deles ut stort cert i hvert kjønn. Utenlandsk Champion som tildeles Stort cert i Norge kan søke om tittelen Norsk Utstillingschampion. Utenlandsk Champion som tildeles cert i Sverige kan søke om tittelen Svensk Utstillingschampion. For øvrig gjelder Norsk Kennel Klubs championatregler i Norge og Svenska Kennelklubbens championatregler i Sverige.