Regler

Regler

Utställningen på den svenska sidan av gränsen följer Svenska Kennelklubbens utställningsregler.

Utställningen på den norska sidan av gränsen följer Norsk Kennel Klubs utställningsregler. Om din hund medicinerar har Norsk Kennel Klub karantän för ett stort antal preparat. Se vidare Norsk Kennel Klubs Antidopingregelverk .

På utställningarna delas det ut ett cert i vardera kön respektive dag (i Norge Stort cert). Utländsk champion som i Norge tilldelas Stort cert kan ansöka om titeln norsk utställningschampion. Utländsk champion som tilldelas cert i Sverige kan ansöka om titeln svensk utställningschampion.

I övrigt gäller SKKs och NKKs championatregler.