Inresa till Norge och Sverige

Inresa till Norge och Sverige

Hundar

Alla hundar som ska passera gränserna till Sverige och Norge måste vara ID-märkta och ha giltigt pass. För hundar som varit i andra länder än Sverige eller Norge krävs rabiesvaccination. Grundvaccinationen måste ha gjorts minst tre veckor innan gränsen passeras och hunden måste ha varit minst 12 veckor gammal vid grundvaccinationen.

För Norge gäller dessutom följande:

  • Hunden måste ha avmaskats mot rävens dvärgbandmask (echinococcus) minst 24 timmar innan gränsen till Norge passeras. Det finns två olika behandlingar:
  • Den ena görs som en engångsbehandling och ska göras utanför Norge mellan 24 och 120 timmar innan hunden passerar gränsen. Detta är mest aktuellt för icke norskägda hundar. För norskägda hundar rekommenderas dubbelbehandling som räcker i 28 dagar. Din veterinär har mer information om detta.

Vaccinationerna ska vara dokumenterade i hundens pass.

Norska Mattilsynet har ytterligere information på sina sidor.

Svenska Jordbruksverket har all information om gällande svenska regler.

Besökare

Sverige och Norge är med i Schengen-samarbetet. Det betyder att det inte är passkontroll när du kommer från ett annat Schengen-land. Vi rekommenderar ändå utländska besökare att ha pass med sig.

För besökare som kommer från ett land utanför Schengen gäller passkontroll.

Norge och Sverige har visumfrihet for land i EU/EES, men medborgare i andra länder kan behöva visum.

Se UDIs sidor för ytterligare information om norska regler.
Se Migrationsverkets sidor för ytterligare information om svenska regler.